ÁSZF

Általános szerződési és felhasználói feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg az Enter Team Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.kattuska.hu weboldal alatt működő webshopban történő vásárlás során a Szolgáltató és az online felületen vásárló fogyasztók (továbbiakban: Vásárló) között keletkező jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a felelősségi szabályokat, a teljesítési és szállítási feltételeket, továbbá az elállási jog gyakorlásának szabályait  függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországon vagy külföldön valósul meg.

Jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadók a SZOLGÁLTATÓ és a VÁSÁRLÓK között, webshopon keresztül online úton létrejött jogviszonyra.

A szolgáltató adatai

Cégnév: Enter Team Bútortervező és Szolgáltató Kft.

Székhely: 2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 1.

Adószám: HU13375975

Cégjegyzékszám: 13-09-167985

Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 1.

Ügyvezetők: Hováth Attila, Tóth Katalin Noémi

Képviselő: Tóth Katalin Noémi

Email: toth.kata@kattuska.hu

Telefon: +36 (20) 577 – 87 90

A felek közötti jogviszony, az ÁSZF hatálya és érvényessége

A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Szolgáltatóra, valamint a Szolgáltató által üzemeltetett www.plantebudapest.hu weboldal alatt működő webshop alkalmazásával a Vásárlókra.

A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, amely 2023. január 13. napjától érvényes.

A Vásárló a webshopban történő vásárlás során a Szolgáltatóval szerződést köt a jelen ÁSZF tartalmi rendelkezéseire figyelemmel. A Vásárló a megvásárlandó termék(ek) webshopban történő kiválasztásával és a vásárlás adatait összesítő jóváhagyó oldalon a „TOVÁBB A FIZETÉSHEZ” gomb megnyomásával az ÁSZF feltételeit elfogadja és a szerződést megköti, egyben a jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el. A webshopon keresztül megkötött szerződés a Vásárló vonatkozásában fizetési kötelezettséget von maga után, míg a Szolgáltató vonatkozásában a termék(ek) Vásárló részére történő kiszállításának kötelezettségét jelenti.

A Szolgáltató a vásárlás során a Vásárló részére a webshopból saját nevében értékesíti a saját, illetve a harmadik felek által gyártott terméke(ke)t, amely jogviszony a termék(ek) ellenértékének megfizetésével és a termék(ek) Szolgáltató által, a vele szerződött kézbesítési-szállítási szolgáltató partner általi leszállításával teljesedésbe megy.

Vásárlás a webshopban

Az webshopon keresztül történő termékvásárlási módokat a Szolgáltató saját online értékesítési felületén keresztül végzi CIB BANK által biztosított biztonságos és közvetlen online bankártyás fizetési felületen keresztül. Az online bankkártyás fizetések során a bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el.

A szükséges adatok megadását, jelen ÁSZF elfogadását és a sikeres banki tranzakciót követően a Szolgáltató a vele szerződött kézbesítési-szállítási szolgáltató partnere útján leszállítja a terméket a Vásárlónak. Tekintettel arra, hogy a vásárlást követően a termék(ek) Szolgáltató által történő kiküldésével a termékvásárlás lezártnak, a termék(ek) pedig kézbesítettnek és átvettnek tekintendő, a Vásárló kizárólagos felelőssége, hogy a Szolgáltató felé késedelem nélkül jelezze, ha a terméket mégsem kapta meg.

A fizetés menete bankártyával a CIB BANk alkalmazásával:

Amennyiben a Vásárló kiválasztotta a kívánt terméke(ke)t és a kosarába helyezte őket, a Vásárlót a Szolgáltató által üzemeltetett honlap átirányítja a CIB BANK oldalára, ahol meg kell adnia a kártyája (MasterCard / VISA / erre alkalmas webkártya) adatait;

Szükséges adatok: Kártyaszám, Biztonsági kód, Kártya lejárati dátuma

Az adatok megadását követően véglegesíti a vásárlási szándékát. A “FIZETÉS” gombot kiválasztva, amennyiben kellő fedezettel rendelkezik, létrejön a fizetési tranzakció.

A tranzakciót követően a Vásárló visszatérhet a Szolgáltató által üzemeltetett oldalra, ahol visszaigazolást kap a sikeres vásárlásról.

A Szolgáltató felhívja a Vásárló figyelmét, hogy abban az esetben, ha a Vásárló – a Szolgáltatónak felróható okból – nem kapja meg a rendelést megerősítő e-mail üzenetet, a tranzakció sikertelennek minősül.

A Szolgltató a termék(ek) megvásárlásáról számlát bocsát ki a Vásárló által megadott adatok alapján számlázóprogram alkalmazásával (szamlazz.hu; KBOSS.hu Kft.; cg.: 01-09-303201), amely e-mail útján kerül megküldésre a Vásárló részére. Ha a Vásárló a számlán szerepeltetni kívánt nevet vagy címet helytelenül adta meg, és a számla ezzel a tartalommal került kiállításra, úgy a Vásárlónak egy alkalommal lehetősége van a számla módosítását kérni, amelyet a számla kibocsátásától számított legfeljebb 10 naptári napon belül szükséges jeleznie. A Vásárló számlamódosítási igényét a Szolgáltató hello@kattuska.hu címre továbbított e-mailben jelezheti.

A termék lényeges tulajdonságaira vonatkozó adatok

A vásárlásra felkínált termék(ek) tulajdonságai, jellemzői, méretei, valamint a vásárlás feltételei a webshop hozzájuk tartozó konkrét oldalain ismerhetőek meg.

Az adásvételi szerződés létrejöttének folyamata

A Szolgáltató által működtetett www.kattuska.hu webshopban kínált termék(ek)re vonatkozó adásvételi szerződés kötése online felületen, elektronikus úton leadott megrendelés útján lehetséges a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

A webshop látogatás során a termék(ek)kel kapcsolatos tájékozódását követően a Vásárló a „KOSÁRBA TESZEM” feliratra kattintva tudja a terméket a virtuális kosarába helyezni anélkül, hogy ezzel vásárlási vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek. A termék(ek) virtuális kosárba történő helyezése a kattintással megvalósul, a Vásárló a virtuális kosárba való helyezésről külön értesítést nem kap. A vituális kosárban a Vásárló tájékozódhat a termék(ek) megnevezéséről, mennyiségéről és a termék(ek) bruttó áráról egyaránt. Több termék kosárba helyezése esetén mindezen adatok termékenként külön-külön megjelennek az online felületen.

A Vásárlónak a „KOSÁR” feliratra kattintva láthatja a rendelésének aktuális összesítsét, ahol lehetősége van módosítani (termék mennyiségét növelni vagy csökkenteni; terméket törölni) a jelen fejezet 2. pontjában meghatározott virtuális kosárban meglévő termékeivel kapcsolatosan. A Vásárlónak továbbá lehetősége van – választása szerint – arra, hogy a Szolgáltató által időszakosan alkalmazott kedvezményre feljogosító kuponkódokat rögzítse, amely a fizetendő összeget módosítja. A Vásárló ezt követően jogosult visszatérni a webshopba más termék(ek) megvásárlása iránt tájékozódni vagy befejezheti a „Kosárban” meglévő termékek megvásárlását és folytatja a kiválasztott termék(ek) megvásárlására irányuló további teendőket a „TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ” gombra kattintva. Amennyiben a Vásárló be kívánja fejezni a termék(ek) megvásárlását, akkor a számlázási és szállítási adatok megadása után a „TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ” gombra kattintva a Szolgáltató által működtetett webshopon vásárolt termék(ek) ellenértékét bankkártáya által történő közvetlen fizetéssel lehet teljesíteni a Szolgáltató részére a CIB BANK e-commerce kapcsolat használatával.

A megrendelés során a Vásárló köteles a vásárlással összefüggő személyes adatainak, valamint számlázási adatainak megadására, illetve a termék(ek) kiszállítás érdekében a szállítási adatainak megadására. A vásárlás nem kötött regisztrációhoz, de az előbbi pont alapján a Vásárló a termék(ek) megvásárlásának teljesítéséhez adatokat köteles megadni a Szolgáltató részére.

A megrendeléssel összefüggésben kötelezően megadandó személyes adatok jogszabályi felhatalmazás alapján, a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyíthatósága érdekében kezeli a Szolgáltató. A személyes adatok kezelésével összefüggő részletes feltételeinket az „Adatkezelési Szabályzat” tartalmazza, amelyet a címére kattintva közvetlenül is elérhet az adatok megadása előtt.

A Szolgáltató által működtetett webshopon vásárolt termék(ek) vonatkozásában lehetőség van kedvezményre feljogosító kupon felhasználására, amelyet a termék(ek) ellenértékének megfizetése előtt van lehetőség az online felületen megadni. A Szolgáltató kifejezetten rögzíti, hogy a kedvezményes kupon felhasználásának feltételeiről a kedvezményes időszakot megelőzően nyújt részletes tájékoztatást a Vásárló részére.

A termék(ek) jelen pont szerinti megrendelésével a Szolgáltató online felületén keresztül megküldésre kerül a Vásárló által készített megrendelés, amely a Vásárló vonatkozásában fizetési kötelezettséggel jár. A megrendelésről a Szolgáltató a Vásárló által megadott e-mail elérhetőségre visszaigazoló e-mail üzenetet küld a megrendelt termék(ek) megnevezéséről, mennyiségéről és a fizetendő ellenérték összegéről.

A szállítási szolgáltatásokat a Szolgáltató harmadik fél szállítást végző szolgáltató alkalmazásával díjazás ellenében biztosítja, amely díjazás viselésére a Vásárló köteles, és amely összeget a termék(ek) bruttó ellenértéke nem tartalmazza, hanem külön kerül feltüntetésre a Vásárló részére. A szállítás díjazásáról a Szolgáltató mindig a fizetés véglegesítése előtt tájékoztatja a Vásárlót a rendelés tartalmát összesítő felületen. A Szolgáltató által működtetett webshopon keresztül értékesített termék(ek) ellenértéke magában foglalja a termék(ek) megfelelő csomagolást.

A megrendelés elküldésével adás-vételi szerződés jön létre a Vásárló és a Szolgáltató között a kiválasztott termék(ek) tárgyában. A szerződés elektronikus úton, távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz útján, távollévők között kötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. Amennyiben a Vásárló a vonatkozó hatályos törvényi szabályozás értelmében fogyasztóként minősül (jelenleg hatályos meghatározás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy), úgy a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A megrendelés elektronikus beérkezését automatikus emailben visszaigazolásra kerül a Vásárlónak, amely tartós adathordozóként megerősíti, hogy Szolgáltató megkapta a Vásárló által elküldött megrendelést, továbbá a megrendelésének részleteit is tartalmazza. A visszaigazoló email a szerződéskötés tartós adathordozón történő visszaigazolásaként minősül a Vállalkozó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban, amelynek alkalmazásához a fogyasztó a jelen ÁSZF elfogadásával beleegyezését adja. A Vásárló elfogadja, hogy a Szolgáltató a szerződések, illetve ezek másolatai papír alapon történő átadására a www.plantebudapest.com webshopban történő vásárlás esetén nem lát ésszerűen kivitelezhető lehetőséget különös tekintettel arra, hogy ilyen formában jönnek létre. A Szolgáltató által kiszállított termékekhez kapcsolódó számla e-mail útján kerül megküldésre a Vásárló részére, amely igazolja, hogy a szerződést a Szolgáltató létrejöttnek tekinti és tartalmazzák ennek lényeges feltételeit is. A Szolgáltató a számlát a termék kiszállításával egyidejűleg bocsátja a Vásárló rendelkezésére.

Amennyiben az e-mail útján történő visszaigazolás a megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg a Vásárlóhoz, úgy a Vásárló mentesül a szerződéses kötelezettség alól.

Amennyiben valamely adatbeviteli hibát csak a visszaigazoló email alapján észlel a Vásárló, úgy ennek javítását kezdeményezheti a visszaigazoló email alapján 3 munkanapon belül küldött válasz email útján is. Ezt ugyanakkor már szerződés módosítási javaslatnak tekinti a Szolgáltató és a szerződés teljesítését felfüggeszti addig, amíg a megkeresése alapján a javítás megtörténik és a javított adatok helyességét megerősíti.

A Vásárló elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra, email fogadására nem alkalmas e-mail elérhetőség megadására visszavezethető teljesítési késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért felelősség nem terheli.

A szerződés teljesítése

A Szolgáltató arra törekszik, hogy a webshopon keresztül beérkezett megrendelés a lehető legrövidebb időn átadásra/kiszállításra kerüljön a Vásárló által megadott szállítási címre. A termék(ek) átadásai-kiszállítási ideje függ attól, hogy a megrendelt termék rendelkezésre áll a Szolgáltató árukészletén. Amennyiben a Vásárló több terméket is rendel egyidejűleg, úgy a termékek kiszállítására együttesen, egyidőben kerül sor azzal, hogy a szállítási időre a a leghosszabb szállítási idővel rendelkező termék szállítási ideje lesz irányadó. A megrendelt termékeknek 14 napon belül meg kell érkezniük a Vásárlók részére azzal, hogy a Szolgáltató szükség esetén jogosult a szállítási időre vonatkozó határidőket a megrendelés teljesítésére tekintettel a megrendelés ideje alatt módosítani. Tekintettel arra, hogy a termékek belföldi értékesítés mellett külföldre is megvalósul, így a kiszállítás ideje függ a Szolgáltató által igénybe vett szállító vagy fuvarozó által vállalt kiszállítási határidőktől. A külföldi kiszállítási határidőkről, valamint a termék megvásárlásával kapcsolatos egyéb költségekről (pl.: adó; vám stb.) a Vásárló a www.kattuska.hu weboldalon tájékozódhat azzal, hogy a Szolgáltató a külföldről történő vásárlás esetén a vele szerződéses jogviszonyban álló kézbesítési-szállítási szolgáltató szállítási feltételeiről a kézbesítő-szállító weboldalán kaphat tájékoztatást. A Szolgáltató fenntartja magának továbbá a jogot, hogy a szállítási feltételeket a Vásárlóval egyeztetve egyedi szállítási feltételek mellett vállalja. A Vásárló elfogadja, hogy a Szolgáltató az árukészlet nyilvántartási hibából fakadó teljesítési hibával összefüggő felelősségét a Vásárló által megfizetett vételár és szállítási díj együttes összegére korlátozza. A jelen pontban foglaltak értelmezésében a teljesítési határidő sikertelen kézbesítési kísérlet esetén is teljesítettként minősül (pl.: a kézbesítés időpontjában a termék(ek) átvételére jogosult személy nem fellelhető a szállítási címen). Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a termék(ek) Vásárló részére történő kiszállítás határidejét a jelen ÁSZF rendelkezést bármikor módosítsa.

A terméknek a szállítótól való átvételével és az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék(ek) mennyiségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy utólag mennyiségi reklamációt a Szolgáltató nem fogad el. A szállítással kapcsolatos dokumentum aláírásával Vásárló elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak.

Ha az átvétel során a Vásárló a megrendelt termékkel kapcsolatosan sérülést tapasztal (termék vagy csomagolás), a sérülésekről a szállítótól jegyzőkönyv felvételére jogosult. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a termék(ek)et díjmenetesen visszaveszi, ha a termék(ek) az átvételkor sérült. Az átvételt követően észlelt fizikai sérülésért a Szolgáltató felelősséget és helytállást nem vállal.

Kellékszavatosság

A kellékszavatosságra vonatkozó, fogyasztók vonatkozásában alkalmazandó feltételeket a fentebb már hivatkozott, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt mintatájékoztató szerint közöljük és tesszük a jelen ÁSZF részévé az alábbiak szerint:

Milyen esetben élhet a Vásárló a kellékszavatossági jogával?

A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vele szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Vásárlót kellékszavatossági igénye alapján?

A Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A Vásárló a Szolgáltatóval, mint vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

A termékszavatosságra vonatkozó, fogyasztók vonatkozásában alkalmazandó feltételeket a fentebb már hivatkozott, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt mintatájékoztatóban foglaltak szerint közöljük és tesszük a jelen ÁSZF részévé az alábbiak szerint:

Milyen esetben élhet a Vásárló a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vásárló – választása szerint – az előző pontban meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg a Vásárlót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a Vásárló nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Elállás

A Szolgáltató által működtetett www.plantebudapest.com webshopon keresztül kötött szerződés esetén a Vásárlót az adott megrendelés alapján kiszállított termék(ek) a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolható indokolás nélküli elállási jog illeti meg abban az esetben, ha a termék(ek) nem minősül a 45/2014. (II. 26.) Korm rendelet 29. § (1) bekezdés d) pontja szerinti romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző terméknek. Mindezek alapján a Vásárló nem élhet az elállási jogával azon termék(ek) vonatkozásában, amelyek növények vagy jellegüknél fogva romalndóak, illetve minőségüket rövid ideig őrzik meg. A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm rendelet 29. § (1) bekezdés d) pontja szerinti romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék(ek)nek nem minősülő termékek vonatkozásában az elállási jog a jogszabály szerint gyakorolható.

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a jogszabály szerinti elállási jog gyakorlása csak a Ptk. 8. § (1) bekezdés 3. pontja szeriti fogyasztókat illet meg – szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyeket -, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal.

Abban az esetben, ha valamilyen okból kifolyólag egy adott megrendeléshez kapcsolódó termék(ek)et a Szolgáltató különböző időpontokban szállítana ki, úgy az elállási jog gyakorolhatóságának határideje az utolsóként kiszállított termék(ek) átvételétől számítandó.

Az előző pont szerinti elállási jog gyakorolható továbbá a termék(ek) átvételét megelőzően is. A nyilatkozatot a Szolgáltató I. fejezetben megjelölt címére kell írásban eljuttatni.

A Vásárló az elállási jogát gyakorolhatja bármely egyéb erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján is. A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Ha a Vásárló az előző pontban foglaltak szerint eláll a Szolgáltatóval kötött szerződéstől, a Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

A Szolgáltató a fentieknek megfelelő elállás esetén a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Ha a Vásárló kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a visszajáró összeget, amíg a Vásárló a termék(ek)et vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ha a Vásárló a fentieknek megfelelően eláll a Szolgáltató által működtetett www.plantebudapest.com webshopban kötött szerződéstől, köteles a termék(ek)et haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve személyesen visszaadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Vásárló a termék(ek)et a határidő lejárta előtt elküldi.

A termék(ek) visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli.

A termék(ek) jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért a Vásárló felel.

A Vásárló nem gyakorolhatja az elállási jogát olyan zárt csomagolású termék(ek) tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

A Szolgáltató arra törekszik, hogy a jogszabályban meghatározott, Vásárlók irányában fennálló kötelezettségeinek teljesítésén túlmenően, illetve ezek mellett a Vásárlók elégedettségének növelése érdekében többlet jogosultságokat és további lehetőségeket biztosít, illetve egyes Vásárlót megillető jogosultságokat nem csak jogszabály szerinti fogyasztóként minősülő Vásárló számára biztosítja. Ezen lehetőségekről és jogosultságokról a Szolgáltató által működtetett www.plantebudapest.com weboldalon tájékozódhat a Vásárló. A jelen pont szerinti többlet jogosultságok vonatkozásában a Szolgáltató fenntartja azon jogát, hogy ezek tartalmán a jelen ÁSZF módosítása nélkül, a Szolgáltató által működtetett www.plantebudapest.com weboldalon található feltételek változtatása útján módosítja, vagy egyes többlet jogosultságok biztosítása vonatkozásában egyedi mérlegelést alkalmaznak. A jelen pontban foglaltak alapján biztosított jogosultságok és lehetőségek semmilyen esetben sem minősülnek a jogszabályok, vagy a jelen ÁSZF egyéb rendelkezései alapján biztosított fogyasztói jogosultságok korlátozásaként.

Védjegyek és szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése és a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (továbbiakban: Védjegytv.) 1. § (1) bekezdése értelmében a Szolgáltató weboldalán (www.kattuska.hu) megjelenő grafikai megoldások, védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok a Szolgáltató, illetve szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató, illetve szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a vásárlók és más harmadik személyek bevételszerzési céllal semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

A weboldal bármilyen tartalmának átvételével az átvevő tudomásul veszi, hogy 25.000,- Ft+ ÁFA/nap díjazás megtérítésének ellenében használja a tartalmat, kivéve az erre vonatkozó külön megegyezéssel vagy írásos engedéllyel rendelkezőt.

Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszkezelés

1.1. Amennyiben a Szolgáltató ügyfélszolgálata útján nem sikerülne megnyugtató és kielégítő választ adni a megkeresésére, úgy a Vásárló az észrevételeit és panaszait megírhatja az hello@kattuska.hu e-mail címre, vagy elküldheti a Szolgáltató H-2120 Dunakeszi Repülőtéri út 1. szám alatti címére, amely egyben a panaszügyintézés helye is. A Szolgáltató kéri a Vásárlót, hogy panaszában utaljon az ügyfélszolgálatnál folytatott egyeztetésre, az egyeztetés sikertelenségének körülményeire.

1.2.  A Szolgáltató a panaszra legkésőbb 30 napon belül érdemben írásban válaszol, és ha a panaszt nem tartja jogosnak, ezen álláspontját írásban megindokolja.

1.4.  A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató a Vásárlót írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárását.

1.5.  A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

2.1. Amennyiben a Szolgáltató és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a panaszkezelés során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

2.2. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról;

2.3. Békéltető testület. A terméke(k) minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet a területileg illetékes békéltető testületnél. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi és Kereskedelmi Iparkamara által működtetett Békéltető Testület elérhetőségei:

Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV./2.

Email cím: pmbekelteto@pmkik.hu

2.4. Bírósági eljárás. A Vásárló a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében.

Vonatkozó jogszabályok

a polgári törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. CLV. törvény

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásáról szóló 51/2003. (IX.22.) Korm. rendelet

afogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet

a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény

a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló Európai Parlament és a Tanács 2018/302 rendelete

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete

Záró rendelkezések

A Vásárló tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató az online vásárlás folytán birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a vásárlások teljesítéséhez használja fel, azokat az érintett fuvarozási szolgáltatókon kívül harmadik személynek semmilyen formában tovább nem adja. A Vásárló személyes adatainak megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató azokat a Szolgáltatónál érvényben és hatályban lévő Adatkezelési szabályzatban meghatározott módon kezelje.

A Szolgáltató jogosult alvállalkozókat, közreműködőket igénybe venni.

A Szolgáltató Magyarországon bejegyzett és székhellyel bíró gazdasági társaság, a jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai az irányadók és alkalmazandók, tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra.

A jelen ÁSZF-fel vagy a termékekkel kapcsolatos, továbbá a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokra és termék(ek)re vonatkozó bármely jogvitára – tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra – a Szolgáltató és a Vásárló kikötik az Érdi Járásbíróság kizárólagos illetékességét.

Dunakeszi, 2023. január 13.